VÅTMARKEN

 

Vadsjön är en före detta vik till Långhalsen och har ett mycket rikt fågelliv.
Genom sjösänkning 1860 och invallning 1930 har marken varit åkermark i 60 år.
Genom jordbruksomställning 1991 återskapades våtmarken, som ägs
tillsammans med granngården Torps säteri.
Tillfälliga fågelarter: Svartstork, Dammsnäppa och Amerikansk kricka.
Häckande arter: Grågås, Snatterand och Brunand.
Ofta synliga: Brun kärrhök, Havsörn och Lärkfalk

 

 

 

Brunand

Grågås

Havsörn

Fågelbilderna  hämtade från Sveriges Ornitologiska Förening, www.sofnet.org