HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

VÅTMARKEN

 

Vadsjön är en före detta vik till Långhalsen och har ett mycket rikt fågelliv.
Genom sjösänkning 1860 och invallning 1930 har marken varit åkermark i 60 år.
Genom jordbruksomställning 1991 återskapades våtmarken, som ägs
tillsammans med granngården Torps säteri.
Tillfälliga fågelarter: Svartstork, Dammsnäppa och Amerikansk kricka.
Häckande arter: Grågås, Snatterand och Brunand.
Ofta synliga: Brun kärrhök, Havsörn och Lärkfalk

 

 

 

Brunand

Grågås

Havsörn

Fågelbilderna  hämtade från Sveriges Ornitologiska Förening, www.sofnet.org