TORPEN

 

torp42.jpg (24541 byte)

JORDBRO SÖDRA

JORDBRO NORRA

PARIS

HOPEN

 

storabjörka1.jpg (54981 byte)

 björkhaga.jpg (60114 byte)

SKALLTORP

BJÖRKA

BJÖRKHAGA

HÖRNSTUGAN


De rivna torpen

 JORDBRO BACKSTUGA

LILLA BJÖRKA

NÖDEN

KOJAN

TRIPOLI

KELLESTUGAN

Karta över torpen

 

 

Karta som visar St. Björkas och Hörnstugans
läge 1724.


Källa: Lantmäteriets historiska kartor