HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

JORDBRO NORRA

SOLDATTORP 43

 Södermanlands regemente

 

 

 

Rote: 0043 Vevelsta

Kompani: Livkompaniet Socken: Husby-Oppunda
Härad: Oppunda
Koordinater: X653133  Y155744
Rotegård 1: Wäfwelsta Mantal: 1
Rotegård 2: Biörka Mantal: 1/4
Rotegård 3: Enebyhagen Mantal: 1/4
Rotegård 4: Ottetorp I Halla Mantal: 1/4
Noteringar:
Rotens nummer år 1686 -- 59, 1688 -- 48, fr o m 1710 -- 43.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfwelsta -- Öyre, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Biörka -- Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Enebyhagen -- Niels, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Ottetorp i Halla, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäfwelsta -- Pär i "Nedergården", 1 Mantal.
Biörka -- Nils, 1/4 Mantal.
Enebyhagen -- Jonas, 1/4 Mantal.
Ottetorp i Halla -- Olof, 1/4 Mantal.

Soldar vid Torpet Född Antagen Noteringar
Lars Öfverman 0 0 Okt 1739 till Finland.
Börill Nilsson 0 16830000 1688 sjuk hemma.
Pehr Wälman 16870000 17091002  
Lars Wäfwelan (Larsson) 16930000 17140000 Yrke: Bonde.17/8 ny utr = nr 1. GM-33 karlen svag, gammal och oduglig. Får avsked.
Erik Öfverman 17220000 17430215 Avsked före 17/2 1758.
Jean Öfwerberg 17300000 17580000 Ev anställd efter 12/2 1759.
Hindric Öfwerberg (Ersson) 17430216 17670000 Aproberad GM-68. Drunknade i ån mitt för Sundstufvan.
Carl Wefelström 17440000 17730104  
Olof Östling 17490000 17751227  
Ce L Bromeus 0 17820901 -83 sjuk hemma.
Carl Åblad 17650000 17850000 -89 jägare.
Anders Björk 17720000 17920224 I tjänst -06.
Johan Gustaf Wärn 17980309 18150902 Farfarsfar till den kände löparen Dan Waern.
Lars Ren 17910000 18171015 Avförd ur rullorna för förövad inbrottsstöld.
Nils Snabb 17950000 18201003  
Anders Hammar (Larsson) 18030910 18231124  
Johan Gustaf Häggblom 18161030 18360120 Avförd ur regs rullor.Efter att soldaten avlidit hamnade frun på fattighuset. Döttrarna utackorderades.Uppgift finns också om att soldaten var född 1808.
Lars Gustaf Mörk 18220000 18460824  
Carl Gustaf Ström (Sten) 18280717 18500531 GM-59. Begär och får avsked för sjuklighet. Bensår. Tjänt väl.
Gustaf Adolf  Lundgren 18390731 18600428  
Lars Fredric Ström (Lundberg) 18421017 18640518 GM-89. Sjuk hemma enl intyg (lunginfl).Död: 1922-12-23 Begravd å Husby-Oppunda kyrkogård.

 

Källa: Soldatregistret, Södermanlands regemente, http://www.p10.se/