HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

JORDBRO SÖDRA

SOLDATTORP 42

 Södermanlands regemente

 

 

Rote: 0042 Vevelsta

Kompani: Livkompaniet Socken: Husby-Oppunda
Härad: Oppunda
Koordinater: X653128  Y155741
Rotegård 1: Wallby Mantal: 1
Rotegård 2: Wäfwelsta Mantal: 1
Noteringar:
Rotens nummer år 1686 -- 58, 1688 -- 47, fr o m 1710 -- 42.

Rotens sammansättning år 1686:
Wallby -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fred. Rosenhane.
Wäfwelsta -- Niels, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fred. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1688 och 1728:
Wäfwelsta -- Anders "i Millangården". 1 Mantal. Possessor: Fru Cath. Kruse.
Walla -- Anders. 1 Mantal. Possessor: Fru Cath. Kruse.

En soldat död å sjh i Sverige febr 1809.

Indragen till fältmusikant 1/1 863.

Soldater vid torpet Född Antagen Noteringar
Per Nygrehn 0 0 Okt 17Okt 1939 till Finland39 till Finland
C Ling 18480828 0 Levde 1919
Erich Olsson 0 16820000  
Jon Strutz 16880000 17090908 Grå råcken bortsålt i sin sjukdom
Jonas Dahl (Larsson) 16950000 17150000 Ny utr 1718 = nr 1. För dess bräcklighet och ofärd i högra handen bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj int.avsk. (fingrarna avfrusna).
Christopher Falkenflycht 0 17421221 Efter order blivit avlevererad till Kongl Amiralitetet varunder han tillförene varit Båtsman.
Jonas Kiellman 0 17430725 Erhållet Herr Överstens Fullmakt på Furirs Caractere 28/8 1747 samt 14/7 1748 befordrad till Corporalsrote och lön vid nr 126.
Måns Tillberg 0 17480714 Var Corporal å nr 126 men degraderades och flyttades hit.
Anders Hammarstedt 17150000 17490331 Yrke: Volontär, Organist
Anders Wefwelman 17290000 17560000 Var i tjänst 1778.
Olof Asp 17620000 17870000 -89 sjukvaktare
Pehr Wahl 17441215 17931102 Yrke: Kyrkvakt. GM-97 f. avsk. har contusion i knäet erhållet vid Keltis baracker. Rec till uh.
Adolph Grip 17760000 17970913 Dödsorsak: Drunknat
Anders Ström 17790000 18010328  
Johan Wähl 17951120 18150614 Dödsorsak: Nervfeber. Fick 10 barn.
GM-39. Beg avsk f sjuklh varigenom han är tills vidare krigstjänst oförmögen. Har bevist 1813 o 1814 års fälttåg. Tjänt väl. Anm till uh på Expectans.
Pehr Rahm 0 18390817  
Magnus Petter Wahlstedt 18141020 18450819 Avvikit 28/3 1854. Sedan allmän efterlysning skett har roten blivit förklarad vakant.
Johan Melcher Conrad Holmberg (Holm) 18310405 18540911  

 

Källa: Soldatregistret, Södermanlands regemente, http://www.p10.se/