HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

 

KELLESTUGAN

Det enda vi vet om denna stuga är: 

 

Avskrift av:
Sudermanlandz Nybyggen Ransakade pro anno 1674

Kellestugan Twenne hustrur Kan aldrigh
skattleggas
På Wefwelsta frelsse eegor, Herr
Erich Sparre tilhörigft, Baar Stuga  allenast, Optaget före 6 åhr seden, Åboen gå begge tiggia