HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

 

JORDBRO
Backstuga

 Stugan återfinns i husförhörslängderna mellan 1804-1880.


Följande familjer har bott i torpet, till dessa tillkommer
deras barn samt övriga som "inhystes".

Period c. Namn Född Kommentar
-1823 Enkan Anna Christina Olofsdotter 1761 i Helgesta Rörd av slag, död 1823 i Husby O
-1813 Enkan Maria Ericsdotter 1762 i Ripsa Död 1813 i Husby O, rödsot
1813-1818 Hustru Brita Olofsdotter 1769 i Husby O  
1813-1829 Fd Sockenskräddaren Olof Berggren 1766 i Nyköping Död i Husby O 1820, vattusot
Hustru Christina Olofsdotter 1771 i Helgesta Död i Husby O 1829, vattusot
1826-1830 Gifte mannen Henric Andersson 1752 i Bettna  
1826-1847 Afskedade soldaten Johan Tell 1780 i St. Malm Utfattig
Hustru Anna Margareta Tell 1784 i Husby O Utfattig, utflyttad 1847
1840-1841 Enkan Anna Ersbotter 1778 i Husby O  
1848-1852 Enkan Christina Johansdotter 1785 i St. Malm Fattig, utflyttad 1852
1850-1852 Enkan Christina Olsdotter 1798 i Husby O Lomhörd,fattighjon, utflyttad 1852
1852-1867 Enkan Catharina Andersdotter 1806 i Bärbo Har fattigdel, utflyttad 1852
1866-1869 Tegelslagare Anders Gustaf Thunström 1832 i Bergshammar  
Hustru Maria Christina Peterssen 1838 i Svärtuna  
 


Huförhörslängd 1871-1875 AI:18

Enligt husförhörslängden 1876-1880 är Jordbro en öde backstuga