HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

 

HÖRNSTUGAN

 

Avskrift av:
Sudermanlandz Nybyggen Ransakade pro anno 1674

Hörnstugan Anders Tiggiare Kan aldrigh
skattleggas
På Wefwelsta frelsse eegor, Herr
Johan Rosenhan tilhörigft, Baar Stuga medh een kålkteppa allenast, Optaget före 10 åhr seden, Åboen tigger och bekomer almose utur armbyssan

Torpstugan är under 1800-talet flyttad till den nuvarande placeringen från hörnet
 "storavägen" och vägen mot Stora Björka. 

 Torpet återfinns i socknens första husförhörslängd från 1733.


Utdrag ur husförhörslängd AI:1 sid 65 åren 1733-1749

Följande familjer har bott i torpet från 1756 till år 1900, till dessa tillkommer
deras barn samt övriga som "inhystes".

Period c. Namn Född Kommentar
-1760 Anders Pehrsson 1702 Död i Husby O 1760, lungsot
Hustru Karin 1699 Död i Husby O 1777?
1760-1783 Jonas Nilsson 1734  
Hustru Maria Andersdotter, dotter till Anders Persson  1736 Död i Husby O 1812 
1783-1800 Pehr Persson 1755  
Hustru 1  Brita Jonsdotter, dotter till Jonas Nilsson 1755 Död i Husby O 1783?
Hustru 2 Brita Olofsdotter 1764  
1800-1810 Jonas Nilsson 1760 Död i Husby O 1810, håll och sting
Hustru Ingrid Carlsdotter 1761 Enögd
1810-1831 Nils Jonsson* son till Jonas Nilsson 1787 i Husby O Utflyttad till Espdal, kyrkvärd, brukare, död i Husby O 1848
Hustru 1 Kerstin Andersdotter 1794 i Husby O Död i Husby O 1820, håll och feber
Hustru 2 Anna Helena Jordansdotter 1796 i Kihla Se utdrag ur födelsebok, utflyttad till Espdal, död i Husby O 1856
1832-1865 Torpare Henric Henningsson 1782 i Helgona Död i Husby O 1865, ålderdom
Hustru Brita Pehrsdotter 1796 i Husby O Död i Husby O 1871, ålderdomssvaghet
1865- Torpare/Inhusehjon Adoph Henricsson son till Henric Henningsson 1827 i Husby O  
Hustru Anna Catharina Ersdotter 1821 i Wrena Död i Husby O 1894, gikt
 

 *Vad står det om Nils Jonsson
och hans hustru ?

 


Utdrag ur födelselängd C:3 sid 344 (år 1829)