HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

 

BJÖRKHAGA

Björkhaga uppfördes som arbetarbostad på 1930-talet
av Arvid Jansson som var slöjdare/snickare på Vevelsta.
Från att tidigare bott i Skalltorp blev han den förste som flyttade in i Björkhaga.