SKOGEN

Till Vevelsta hör cirka 170 hektar skogsmark med 80% tall,
 19% gran och 6% lövträd. Tallskogen finns främst utefter
 vägen mot Nyköping och har karaktären av en pelarsal. 

 Här finns vilt såsom älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin.

 

Traditionell granhuggning

"Pelarsalen"

 

"Varggropen", en fångstgrop för vilda djur.

Gravröse