SJÖN

LÅNGHALSEN


På Vevelsta ligger socknens badplats, som sköts av Husby Oppunda sockenförening.
Gården äger tillsammans med andra gårdar ett oskiftat område av Långhalsen.

Som synes är Långhalsen en mycket vidsträckt sjö med många vikar och fjärdar.
Sjön är utmärkt för ett rikt friluftsliv.
Den fisk som fångas här är bland annat gädda, abborre och gös.

 

 

Spår efter bäver.