Välkommen till Vevelsta gårds hemsida

Vevelsta gård ligger i Husby Oppunda socken i Nyköpings kommun, Södermanland.

Gården ägs sedan 1919 av familjen Neumüller och är cirka 340 hektar stor.

Arealen består av skog (170ha), åker (90ha), våtmark (30ha), övrig mark (50ha).

Vill du veta mera, så klicka på länkarna.

OBS samtliga blå fält på hemsidan är länkar
till ytterligare information.