HEM

KARTA

HISTORIK

GÅRDSHUSEN

TORPEN

VÅTMARKEN

SKOGEN

ÅKERMARKEN

SJÖN

LÄNKAR

GÅRDSHUSEN

Stora huset med flyglar, byggt omkring år 1900

 

Gården med våtmarken fotograferad från "Eldberget"

Stora huset cirka 1920

Huset uppfört på 1600-talet, Vevelsta Mellangård

Tidigare arbetarbostad, uppförd efter att tidigare hus brunnit1926

 

FAMILJER SOM BOTT PÅ VEVELSTA

 


Källa: Lantmäteriets historiska kartor

 

Ladugården uppförd cirka 1880

Magasinet

Vagnslidret

Smedjan, ombyggd till sommarbostad

 

Tre generationers telefonväxlar

Socknens första manuella växel inrymdes i norra flygeln

Mekanisk växel från 1950-talet inrymdes i eget hus, idag  gäststuga

Den moderna dataväxeln finns i detta hus