GÅRDSHUSEN

Stora huset med flyglar, byggt omkring år 1900

 

Gården med våtmarken fotograferad från "Eldberget"

Stora huset cirka 1920

Huset uppfört på 1600-talet, Vevelsta Mellangård

Tidigare arbetarbostad, uppförd efter att tidigare hus brunnit1926

 

FAMILJER SOM BOTT PÅ VEVELSTA

 


Källa: Lantmäteriets historiska kartor

 

Ladugården uppförd cirka 1880

Magasinet

Vagnslidret

Smedjan, ombyggd till sommarbostad

 

Tre generationers telefonväxlar

Socknens första manuella växel inrymdes i norra flygeln

Mekanisk växel från 1950-talet inrymdes i eget hus, idag  gäststuga

Den moderna dataväxeln finns i detta hus